Academie

Welkom op de website van de Elevantio Academie.

Wat fijn dat je een kijkje neemt op onze website!
Onze organisatie werkt met en voor mensen. We willen kwalitatief sterk onderwijs bieden zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen, dat vraagt om een continue ontwikkeling van medewerkers. De Elevantio Academie voorziet in de behoefte tot kennisdeling en samen leren wat bijdraagt in een continue ontwikkeling. In dit platform komen ‘studeren, leren en innoveren’ samen als vliegwiel voor de professionalisering en als voorwaardelijke basis voor het primaire proces.
Op deze website is informatie te vinden over het aanbod in de komende periode en kun aanmelden voor de verschillende leernetwerken en bijeenkomsten. Deze site is nog in opbouw dus heb je zelf nog andere ideeën of goede tips, vermeld deze dan onder ‘suggesties’.

Samen op weg om elke dag een beetje beter te worden!!

 

Mijn naam is Henk de Koeyer en ben per 1 maart 2020 werkzaam als Kennismakelaar.
Ik heb het altijd al een uitdaging gevonden me bezig te houden met professionalisering en in deze functie krijg ik deze kans. Ik ga me o.a. bezighouden met:

  • Het aanbod van de Elevantio academie
  • Het verbinden van vraag en aanbod
  • Het inplannen en organiseren van de aangeboden scholingen/leernetwerken
  • Het verzamelen van informatie over de kwaliteit en tevredenheid van de aangeboden scholing.

Ik zie het als een uitdaging om JOU te helpen bij het waarmaken van je scholingsambities en wil zeker met jou meedenken over de mogelijkheden.
Maar ook als je met je vragen zit met betrekking tot het aanbod van scholing binnen de Elevantio Academie, kunnen je mij benaderen via onderstaand mailadres:
henkdekoeyer@elevantio.nl

 

Henk de Koeyer

Komende activiteiten

Klik hier voor de volledige kalender

Mentaal fit en in balans

donderdag 7 december 2023

Sterk, vitaal en in balans worden en blijven. 

Basistraining Rots&Water schoolbreed

zaterdag 30 december 2023

Deze training is bedoeld om leerkrachten in staat te stellen Rots&Waterlessen te verzorgen in de eigen groep.

Leergang Vakbekwaamheid Bewegingsonderwijs

zaterdag 30 december 2023

Gymles geven aan je eigen groep! Helaas voor de meeste leerkrachten die vanaf 2001 hun Pabo-diploma halen geen vanzelfsprekendheid. Als jij toch graag gymles wilt geven aan jouw eigen groep, dan is deze opleiding iets voor jou!

Inspiratiebijeenkomst Filmeducatie

zaterdag 30 december 2023

Filmeducatie is leuk, inspirerend en gemakkelijk te realiseren, zowel op school als daarbuiten. Voor primair en voorgezet onderwijs en kinderopvang.

PLG Cultuureducatie

zaterdag 30 december 2023

In een professionele leergemeenschap (PLG) leer je samen met andere leerkrachten, icc'ers, kunstvakdocenten en pabo-studenten door te delen

Procesgericht werken met culturele competenties -4

zaterdag 30 december 2023

Het onderwijs is aan vernieuwing toe, maar hoe doe je dat? Het werken met culturele competenties biedt voor leerkrachten, icc'ers, kunstvakdocenten, pedagogisch medewerkers en cultuurprofessionals een prachtige ingang!

 

Verdiepings-bijeenkomsten Cultuureducatie:

zaterdag 30 december 2023

Verdiepings-bijeenkomst Cultuureducatie: draagvlak in het team

Effectief E-mail Beheer

woensdag 10 januari 2024

Ontdek de methodiek van CC&C Effectief E-mail Beheer en leer hoe je moeiteloos je inbox beheert, leeg houdt en overzicht en regie houdt.

Professional Jonge Kind

maandag 15 januari 2024

Je vergroot kennis en vaardigheden op het gebied van de ontwikkeling en onderwijs aan jonge kinderen

Bijeenkomst 2 Startende leerkrachten

maandag 15 januari 2024

‘If you start me up, I’ll never stop learning’

Leernetwerk taal-lezen 2

dinsdag 16 januari 2024

Boomwhackers 2

dinsdag 16 januari 2024

MR vervolg

dinsdag 16 januari 2024

Vervolg op de MR introductie

Mediawijsheid

woensdag 17 januari 2024

(Hoog)begaafdheid 1

maandag 22 januari 2024

In deze training gaat veel aandacht uit naar enerzijds een stukje begripsvorming: ‘Wat speelt er zich af in de denk- en gevoelswereld van een hoogbegaafd kind?’, anderzijds wordt er ook veel aandacht aan praktische vragen zoals ‘Hoe implementeert men verrijkingswerk in de klas?’. 

Uitwisselingsleernetwerk: Letterster

dinsdag 23 januari 2024

Uitwisselings leernetwerk: Intervisie TEC

woensdag 24 januari 2024

Uitwisselings leernetwerk:  Intervisie TEC thuisnabije collega’s

Online

Omgaan met gedrag (3 bijeenkomsten)

woensdag 24 januari 2024

Gedrag is er altijd en overal … Maar hoe groot is je invloed op gedrag als professional?
Als een leerling ongewenst gedrag laat zien, is dit vaak een signaal van iets anders. Om erachter te komen wat dat is, is het essentieel om te analyseren wat voor gedrag je ziet en welk doel het dient. In de bijeenkomsten train je jezelf om af te gaan op wat je ziet en niet op wat je voelt.
 

Los aanbod: Zingen met je klas

vrijdag 26 januari 2024

Als leerkracht zelfverzekerdheid krijgen tijdens het zingen met je klas.
 

Leernetwerk bijeenkomst 2 HB

maandag 29 januari 2024

(Hoog)begaafdheid

Opleiding Vakspecialist muziek

dinsdag 30 januari 2024

Muziek is belangrijk voor kinderen! Muziek maken draagt bij aan hun emotionele intelligentie. Het stimuleert hun creativiteit, motoriek, sociale vaardigheden en schoolprestaties. Samen muziek maken leert kinderen om goed naar zichzelf en naar elkaar te luisteren en op elkaar te reageren. Muziek maken verbindt!

Met Sprongen Vooruit aanbod groep 1&2

dinsdag 30 januari 2024

Met Sprongen Vooruit is een doelendekkend programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs.

Met Sprongen Vooruit aanbod groep 3&4

dinsdag 30 januari 2024

Met Sprongen Vooruit is een doelendekkend programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs.

 

 

Kindgesprekken

dinsdag 30 januari 2024

Hoe voer je nu goede kindgesprekken? Welke vragen stel je en waar moet je op letten?

Doelgroep
Onderwijsprofessionals (Leerkrachten, intern begeleiders, onderwijsassistenten, leraarondersteuners… Iedereen die werkt met kinderen en hier graag meer over wil weten!)

Leernetwerkbijeenkomst 2 ICT

dinsdag 30 januari 2024

Overgang groep 2 naar groep 3

woensdag 31 januari 2024

BHV training voor EHBO-ers

woensdag 31 januari 2024

Deze training is speciaal bedoeld voor medewerkers die een geldig EHBO diploma hebben. Zij voeren in deze training alleen de brand en ontruimingsoefening uit.

(Hoog)begaafdheid 2

maandag 5 februari 2024

Deel 2 van de cursus Hoogbegaafdheid (deel 1 22 januari 2024)

Met Sprongen Vooruit aanbod groep 5&6

dinsdag 6 februari 2024

Met Sprongen Vooruit is een doelendekkend programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs.

Met Sprongen Vooruit aanbod groep 7&8

dinsdag 6 februari 2024

Met Sprongen Vooruit is een doelendekkend programma voor rekenen en wiskunde in het primair onderwijs.

Los aanbod: Hoe geef ik een dramales?

dinsdag 6 februari 2024

Leer handige tips & tricks over het geven van een dramales.

Effectief Agenda Beheer

woensdag 7 februari 2024

Ontdek de methodiek van CC&C Effectief Agenda Beheer en leer hoe je een realistische planning maakt die je helpt om overzicht en regie te houden. Bereik optimale productiviteit en creëer ruimte voor groei en inspiratie.

Met Sprongen Vooruit Vervolg 3/4

dinsdag 20 februari 2024

In de vervolgcursus groep 3&4 van vier bijeenkomsten verdiept u zich in het omgaan met contexten en u maakt een didactische kaart. U krijgt zowel voor binnen als buiten extra activiteiten om het oefenen van de basisonderdelen aantrekkelijk te houden. Ook komt de leerlijn van het vermenigvuldigen en delen aan de orde, geïllustreerd door middel van oefeningen en spellen die u direct de volgende dag kunt inzetten. 

Zien is Snappen (Let op: 2 bijeenkomsten)

dinsdag 20 februari 2024

Hoe kun je met eenvoudige middelen effectiever taalonderwijs realiseren aan anderstalige kinderen (NT2 onderwijs)?

Meidenvenijn, Van Venijn naar Kwaliteit! (1)

woensdag 21 februari 2024

“voor preventie en aanpak van pestgedrag onder meisjes”

Procesgerichte cultuureducatie

woensdag 21 februari 2024

Leer hoe je optimaal het creatieve proces van je leerlingen begeleidt en faciliteert

Los aanbod: Gezond stemgebruik

maandag 26 februari 2024

Leer over gezond stemgebruik, zodat je comfortabel voor de klas kan blijven staan.

Lezing neuropsycholoog Marald Mens: leren leren

dinsdag 27 februari 2024

Krachtige adviezen voor je leerlingen over hoe te leren.

Een tekening zegt meer dan 1000 woorden !

dinsdag 27 februari 2024

Hoe mooi is dat, als jij begrijpt wat een kind zonder woorden vertelt? Dat jij door middel van een tekening verbinding kan maken en soms zelfs al het verschil kan maken omdat het kind zich gezien, gehoord en begrepen voelt.

Growth Mindset (3 bijeenkomsten)

woensdag 28 februari 2024

In de training Growth Mindset ga jij aan de slag met de theorie van Carol Dweck’s mindsets.

Leernetwerk rekenen derde bijenkomst

donderdag 29 februari 2024

Klik hier voor de volledige kalender