Leernetwerken

Ook leernetwerken maken onderdeel uit van de Elevantio Academie. Ben jij op zoek naar antwoorden op vragen waar je al geruime tijd mee loopt? Beschik jij over kennis en ervaring die je graag met anderen binnen de school en/of de organisatie wilt delen? En ben je op zoek naar een inspirerende groep mensen met een gedeelde interesse om van en met elkaar te leren? Dan is deelname aan een van onze leernetwerken echt iets voor jou!

Binnen Elevantio maken we gebruik van onderstaande vormen:

Leernetwerk Themagebonden

Het leernetwerk Themagebonden kenmerkt zich door een gemeenschappelijke interesse van de deelnemers in het specifieke thema. Door het uitwisselen van deskundigheid en het zoeken naar nieuwe inzichten, wordt doelgericht gewerkt aan de ontwikkeling van jouw vaardigheden.

Werkwijze

Dit leernetwerk wordt geleid door interne expert(s)/kartrekker(s) en/of een externe expert.

Aanbod

Leernetwerk Startende leerkrachten
Leernetwerk Vlaamse leerkrachten
Leernetwerk ICT-coaches
Leernetwerk Jonge Kind
Leernetwerk Snappet
Leernetwerk (hoog)Begaafdheid
Leernetwerk Rekenen
Leernetwerk Taal
Leernetwerk Gedrag

Leernetwerk PLG

Het leernetwerk PLG kenmerkt zich door het onderzoeken en verbeteren van de praktijk middels een onderzoeksvraag gericht op de eigen praktijk. Door het lezen van literatuur en het verrichten van onderzoek, kom je tot een antwoord op de door jou gestelde onderzoeksvraag.

Werkwijze

Dit leernetwerk vindt plaats in een groep wordt geleid door een facilitator en is op basis van gelijkwaardige deelname.

Aanbod

PLG Begrijpend Lezen
Zijn er vanaf de werkvloer andere thema’s voor een PLG, laat dit weten via academie@elevantio.nl

Leernetwerk Intervisie

Het leernetwerk intervisie kenmerkt zich door een professionele uitwisseling middels een georganiseerd gesprek. Collegiale ondersteuning en advisering staan centraal, om deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen.

Werkwijze

Dit leernetwerk wordt geleid door een intervisiebegeleider, volgens een bij de vraag passende intervisiemethode. Per bijeenkomst kunnen 2 vragen worden behandeld.

Aanbod

Intervisie vraag gestuurd o.b.v. casuïstiek uit de praktijk

Aanmelden

Het is mogelijk om je in te schrijven als deelnemer voor één of meerdere leernetwerken. Dat kan via de link die vermeld staat bij elk leernetwerk.

Onze leernetwerken:

 • Het jonge kind
 • Startende leerkrachten
 • ICT Coaches
 • Snappet
 • Vlaamse leerkrachten
 • (Hoog)begaafdheid
 • Rekenen
 • Taal-lezen
 • Gedrag
 • Intervisie
 • PLG Begrijpend lezen