Over de Elevantio Academie

Om het beste onderwijs te kunnen realiseren zijn goede leerkrachten en schoolleiders voorwaardelijk. Dat vraagt om een continue ontwikkeling van medewerkers. Dit proces willen we vanuit onze organisatie faciliteren. De Academie voorziet in de behoefte tot kennisdeling voor toekomstige, startende en meer ervaren medewerkers. In de Academie komen studeren, leren en innoveren samen als vliegwiel voor de continue professionalisering en als voorwaardelijke basis voor het primaire proces.
Onderstaande uitgangspunten vormen het fundament van de Academie:

Samen Kennis Delen
De Academie stimuleert de kennisdeling binnen onze organisatie. Onze leerkrachten, schoolleiders en bestuurders beschikken over een schat aan kennis en ervaring over onderwijs en onderwijskundig leiderschap. De Academie is het platform waarop dit kan worden gedeeld en waarop van elkaar kan worden geleerd. Veel activiteiten van de Academie worden dan ook door onze eigen collega’s verzorgd, zodat de kennisoverdracht altijd diep geworteld is in de dagelijkse praktijk van het onderwijs. Hetgeen je vandaag leert moet direct toepasbaar zijn in de praktijk van morgen. 

Altijd in ontwikkeling
In de visie van onze organisatie zijn onze professionals altijd in ontwikkeling. Wij zijn nooit klaar met ons vak en verbeteren continu kennis en vaardigheden, omdat leerlingen het recht hebben op het beste onderwijs. De Academie ondersteunt de ontwikkeling van medewerkers met programma’s voor professionele ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Deze programma’s ontwikkelt de Academie nooit zonder hulp. Wij doen dit altijd samen met onze leerkrachten en schoolleiders en gaan op zoek naar externe specialisten wanneer dat nodig is. 

Samen scholen 
In de visie van onze organisatie sta je er nooit alleen voor. Goed onderwijs maak en geef je samen. Het is een echte teamsport. (Toekomstige) medewerkers bij onze organisatie delen hun kennis met collega’s van hun eigen school en die van andere scholen.

Diversiteit
Iedere school heeft een visie op wat de leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen als mens en als burger van Nederland en de wereld. De Academie organiseert dan ook een breed scala aan activiteiten over een grote diversiteit aan onderwijskundige onderwerpen. De visie van de Academie is ook dat een ieder op zijn eigen wijze leert en verantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces. De methoden van kennisoverdracht zijn dan ook divers.

Innovatief
De wereld om ons heen is constant in beweging. Binnen onze organisatie willen we gebruik maken van nieuwe technologieën en inzichten om antwoord te bieden op behoeften van kinderen die steeds veranderen zodat ze goed zijn toegerust op de toekomst.

Aanbod
Het aanbod van de Academie is altijd in ontwikkeling en in afstemming met de behoeften vanuit de praktijk.

 

Het Academie team bestaat uit:

Isabel van Eck
Henk de Koeyer
Gabien Borm