Actielijnen

Kansrijk onderwijs

Wij willen kinderen door middel van het bieden van KansRijk onderwijs een springplank bieden naar een goede plek in de samenleving voor verschillende talenten. Met KansRijk onderwijs bieden onze scholen een rijke leer- en ontwikkelomgeving, waar alle kinderen geprikkeld worden om hun talenten te ontwikkelen.

Daar wil je werken

Binnen Elevantio geloven wij dat gelukkige, vakbekwame medewerkers voorwaardelijk zijn voor het bieden van goed onderwijs aan de kinderen op onze scholen. Het werkgeluk van onze medewerkers is binnen Elevantio cruciaal. Relatie, autonomie en competentie zijn voor onze meedenkers -net als voor onze de kinderen- belangrijke basisbehoeften. Elke medewerker binnen de scholen en Elevantio wordt gewaardeerd, gehoord, gezien en uitgedaagd om zich te ontwikkelen.

Samen

Ruimte voor identiteit en diversiteit is het uitgangspunt binnen Elevantio. Verschillen zien we binnen Elevantio als een kracht, dit vraagt ook om solidariteit en van elkaar willen leren. De bundeling van krachten bij de fusie in 2021 zorgt ervoor dat kennis, ervaringen en competenties vanuit vier verschillende stichtingen samen komen binnen Elevantio. Daarnaast draagt de samenwerking binnen Elevantio bij aan een efficiënte inrichting van de bedrijfsvoering en aan goede ondersteuning van de scholen vanuit het bestuurskantoor.

Met partners in verbinding

De scholen van Elevantio staan in nauwe verbinding met hun omgeving. Kinderen leren en ontwikkelen zich immers niet alleen op scholen. Het bevorderen van hun ontwikkeling beperkt zich niet alleen tot het reguliere onderwijsprogramma binnen de scholen. Samen met partners werken we aan doorgaande leer- en ontwikkellijnen voor kinderen binnen en buiten de scholen.