Thema's

De activiteiten van de Academie vallen onder verschillende thema’s. Deze thema’s zijn gelinkt aan de vier strategische thema’s van het Koersplan van Elevantio voor de komende vier jaar. Dit zijn:

De thema’s maken het makkelijker om gericht naar passende activiteiten te zoeken. Een overzicht van de onderwerpen binnen een thema is te vinden per item. Het gehele aanbod is ook terug te vinden in de kalender.

Het jonge kind

Binnen dit thema richten we ons wat er nodig is om de ontwikkeling van het jonge kind optimaal te stimuleren.

Uitdagend Onderwijs

Met ons onderwijsaanbod en de manier waarop we met de kinderen omgaan versterken we hun vermogen om zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfbewustzijn te ontwikkelen.

Vitaliteit

Onze medewerkers zijn professionals die, zelfstandig en samen met collega's, hun vak verstaan. Ieder op een manier die bij hem past. Het is belangrijk dat we hen een omgeving bieden om duurzaam en vitaal van betekenis te zijn.

Basisvaardigheden

Hieronder verstaan we vaardigheden op het gebied van taal, rekenen-wiskunde en burgerschap die nodig zijn om mee te kunnen doen in onze maatschappij.

Pedagogiek

Onder dit thema vallen de vaardigheden die te maken hebben met de opvoedkundige kant van het onderwijs.

Meer inclusief

Inclusief onderwijs is zoveel als mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs een plek bieden.

Didactiek

Didactiek gaat over het professioneel handelen van de leraar. Het is de theorie van kennisoverdracht, aanleren van vaardigheden en inzicht. Daarbij staat de vraag centraal hoe de leraar ervoor zorgt dat de leerling leert.

Medezeggenschap